Kancelaria adwokacka

Pozwól, że
skontaktujemy się z Tobą:

  Nasze usługi

  Jeśli zaczynasz dostrzegać problemy z płynnością finansową – to najwyższy czas by skorzystać ze wsparcia profesjonalistów. Kancelaria Mikulewicz Ostaszewski to zespół prawników, którzy na co dzień służą klientom swoją wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu prawa gospodarczego, upadłościowego, czy prawa restrukturyzacyjnego.

  W naszej kancelarii na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby klientów i zapewniamy im pełen komfort od strony prawnej. Pomagamy im w wymagających doświadczenia prawniczego postępowaniach restrukturyzacyjnych. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie doradzając mu wyborze najlepszego rozwiązania, zarówno pod kątem prawnym, jak i biznesowym.

  Kancelaria

  Kancelaria Mikulewicz Ostaszewski powstała w 2015 roku i zapewnia nie tylko profesjonalizm świadczonych usług prawnych, ale również efektowność działania. Nasz zespół adwokatów wspierany jest przez grupę młodych, ambitnych aplikantów i prawników specjalizujących się w różnych gałęziach prawa, dzięki czemu jest w stanie zapewnić wszechstronną obsługę prawną, nie tylko osób fizycznych, ale także osób prawnych.

  Butikowy charakter Kancelarii pozwala na bezpośredni kontakt z klientem, skupieniu się na jego problemie i wypracowaniu indywidualnego rozwiązania sytuacji.

  ADWOKAT

  Sebastian Mikulewicz

  Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, gospodarczym.

  Absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Pracę magisterską przygotował pod kierunkiem SSN Tadeusza Szymanka z zakresu problematyki ochrony znaków towarowych. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2012 roku. W 2019 roku ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierunek: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) z wynikiem bardzo dobrym. W 2019 roku rozpoczął studia Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach prawniczych, świadczących usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego gdzie zajmował się m.in. licznymi postępowaniami upadłościowymi, bieżącą obsługą spółek handlowych oraz procesami sądowymi. Współpracował przy debiutach spółek giełdowych na GPW oraz New Connect.

  Reprezentuje klientów w toku postępowań upadłościowych, gospodarczych oraz cywilnych zarówno po stornie dłużnika, jak i wierzyciela.

  Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.
  Członek Rady Nadzorczej Bored Games S.A. z siedzibą w Warszawie.
  Fundator i obecnie Członek Rady Fundacji w Fundacji Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom Od Nowa.

  ADWOKAT, DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY, CERTYFIKOWANY DORADCA ASO

  Marcin Ostaszewski

  Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego.

  Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2015 roku.
  Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1286).
  W 2019 roku ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierunek: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) z wynikiem bardzo dobrym. W 2019 roku rozpoczął studia Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Praktykę zawodową zdobywał w renomowanych kancelariach świadczących usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego, upadłościowego oraz cywilnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transakcji, instrumentów finansowych oraz prawa korporacyjnego. Reprezentował Obligatariuszy w ramach postępowań sądowych oraz w relacjach z administratorem zabezpieczeń.

  W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom w stanie niewypłacalności lub zagrożonych niewypłacalnością w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Doradza również osobom fizycznym z zakresu prawa gospodarczego oraz upadłości konsumenckiej. Reprezentuje klientów w toku postępowań gospodarczych, cywilnych oraz egzekucyjnych zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela.

  Pełnił ponadto funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych wobec podmiotów gospodarczych z różnych sektorów oraz w postępowaniach upadłościowych wobec konsumentów, jak również funkcję nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

  Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.
  Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.
  Członek Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Bored Games S.A. z siedzibą w Warszawie.
  Fundator i obecnie Członek Rady Fundacji w Fundacji Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom Od Nowa.
  Członek Rady Nadzorczej INC S.A. – spółki giełdowej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to jednostka dominująca w polskiej grupie kapitałowej INC. Funkcjonuje w obszarze inwestycji oraz doradztwa na rynku kapitałowym. Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect oraz rynku obligacji Catalyst. W 2015 roku spółka uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku AeRO ATS w Rumunii.

  Aplikant adwokacki Senior Associate

  Beata Wiśniewska

  Aplikant adwokacki – członek przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Studia prawnicze ukończyła z oceną bardzo dobrą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów odbywając staże w renomowanych kancelariach, a później także podczas praktyk w sądzie i prokuraturze. Przez okres 1,5 roku pracowała na stanowisku prawnika w dziale procesowym w jednej z warszawskich kancelarii prawniczych.

  W Kancelarii zajmuje się prawem upadłościowym specjalizując się głównie w postępowaniach upadłościowych podmiotów gospodarczych oraz upadłością konsumencką.

  Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu spółek za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

  Aplikant adwokacki Associate

  Malwina Kniaziuk

  Aplikantka adwokacka przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów, pracując w kancelariach adwokackich i radcowskich. Przez okres dwóch lat pracowała na stanowisku prawnika w dziale procesowym jednej z warszawskich kancelarii.

  Zakres jej praktyki zawodowej obejmuje problematykę prawa cywilnego, w tym w szczególności prawa zobowiązań. Specjalizuje się w procedurze sądowej oraz sporach o zapłatę. Pracowała przy projektach związanych z prawem handlowym, karnym, administracyjnym, spadkowym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

  W Kancelarii zajmuje się prawem upadłościowym, specjalizując się głównie w postępowaniach upadłościowych podmiotów gospodarczych oraz upadłością konsumencką, jak również postępowaniami procesowymi.

  Aplikant radcowski Senior Associate

  Aldona Łukowska-Zych

  Absolwentka studiów prawniczych Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pod kierunkiem dr hab. Roberta Gwiazdowskiego napisała pracę magisterska dotyczącą prawa podatkowego pt. „Opodatkowanie leasingu”. W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Własności Intelektualnej. Od stycznia 2019 roku aplikantka radcowska, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z firmami prawniczymi, kancelariami adwokatów i radców prawnych, fundacją, a także działem prawnym redakcji portalu internetowego w Warszawie. W działach korporacyjnych i M&A oraz procesowych zajmowała się obsługą prawną zarówno klientów indywidualnych jak i podmiotów prawnych. W swojej praktyce doradzała klientom w zakresie: prawa cywilnego materialnego i procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowanie, zapłatę, nienależyte wykonanie umowy, zabezpieczenie umowy, roszczenia konsumenckie; prawa własności intelektualnej, w szczególności sprawy o ochronę dóbr osobistych i wizerunku; szeroko pojętego prawa administracyjnego; legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz prawa wyborczego.

  Specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie spółek. Na co dzień obsługuje prawnie upadłych konsumentów oraz podmioty gospodarcze, w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, zarówno od strony dłużnika, wierzyciela jak i organu postępowania. Dokonuje analizy sytuacji finansowej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców pod kątem zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego. Sporządza projekty dotyczące upadłości i restrukturyzacji oraz czynności likwidacyjnych składników masy upadłości, a także pomaga wierzycielom w odzyskaniu należności od dłużników w zakresie ich działań egzekucyjnych.

  Kierownik sekretariatu/Prawnik

  Patrycja Ozimek

  Absolwentka wydziału prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała jako sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie oraz następnie w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.
  Interesuje się zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz upadłością konsumencką.

  Aktualności

  29 listopada 2021

  Nowelizacja postępowania o zatwierdzenie układu oraz Krajowy Rejestr Zadłużonych

  23 listopada 2021

  Wywiad w Warsaw Business Journal

  23 listopada 2021

  Artykuł o nowelizacji uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w magazynie Inwestor

  ZOBACZ WSZYSTKIE

  Oddział Warszawa
  ul. Słomińskiego 15 lok. 8
  Warszawa 00-195

  Tel.: (+48) 22 118 27 87
  Tel.: (+48) 508 687 456

  Fax: (+48) 22 404 12 69
  sekretariat@mlo-kancelaria.pl