Upadłość Konsumencka Wrocław

20 października 2023

1 minuty czytania

Upadłość konsumencka stanowi jedno z rozwiązań prawnych, które mają na celu pomoc osobom prywatnym w trudnej sytuacji finansowej. Proces ten jest szczegółowo uregulowany i obwarowany szeregiem przepisów, które mogą wydawać się skomplikowane. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące upadłości konsumenckiej w kontekście prawnym Wrocławia.

alt

Definicja upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka – czy każdy może ją ogłosić?

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

  • Osoby, które ogłosiły upadłość w ciągu ostatnich 10 lat.
  • Osoby, które zawarły układ z wierzycielami w ciągu ostatnich 10 lat.
  • Osoby skazane za przestępstwa przeciwko wierzytelnościom, mienie, a także przestępstwa gospodarcze.
  • Osoby, które doprowadziły do swojej niewypłacalności umyślnie lub przez rażące niedbalstwo.

Jakie warunki należy spełnić aby ogłosić upadłość konsumencką?

  • Niewypłacalność: dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych.
  • Bezwarunkowość długów: zobowiązania finansowe są pewne i wymagalne.
  • Uzasadnienie: dłużnik musi dostarczyć dowodów na to, że nie jest w stanie spłacać swoich długów.
  • Brak zdolności płatniczej: dłużnik musi udowodnić, że jego niemożność spłaty długów nie jest przejściowa.

Podsumowanie