Upadłość Konsumencka Warszawa

20 października 2023

2 minuty czytania

Upadłość konsumencka to temat, który w ostatnich latach znalazł się w centrum uwagi wielu osób poszukujących wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. W Warszawie, będącej nie tylko stolicą Polski, ale również jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych kraju, problem zadłużenia dotyka szerokie kręgi społeczeństwa. Jak zatem działa upadłość konsumencka i jakie są jej konsekwencje?

alt

Na czym polega upadłość konsumencka?

Jakie warunki musisz spełnić aby przeprowadzić upadłość konsumencką?

  • Stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Zadłużenie, które przekracza możliwości finansowe i jest niemożliwe do spłaty w przewidywalnej przyszłości.
  • Brak możliwości regulowania swoich zobowiązań przez co najmniej 24 miesiące.
  • Przekazanie majątku dla zaspokojenia wierzycieli.
  • Brak udziału w innej procedurze upadłościowej przez ostatnie 10 lat.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

  1. Konsultacja z prawnikiem - to kluczowy etap, na którym omawiane są indywidualne szczegóły sytuacji finansowej oraz możliwości prawne.
  2. Przygotowanie dokumentacji - zbieranie wszelkich dokumentów finansowych, które potwierdzają sytuację majątkową dłużnika.
  3. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości - wniosek, wraz z wymaganą dokumentacją, jest składany w sądzie rejonowym.
  4. Procedura sądowa - obejmuje analizę wniosku przez sąd oraz ewentualne przeprowadzenie postępowania dowodowego.
  5. Ustalenie planu spłaty - sąd określa, jakie aktywa zostaną użyte do spłaty długów i jak będzie wyglądał plan spłat.

Podsumowanie