Czym jest restrukturyzacja firmy i dlaczego jest potrzebna?

19 października 2023

1 minuty czytania

Restrukturyzacja stała się jednym z najczęściej używanych słów w środowisku biznesowym, zwłaszcza w trudnych czasach gospodarczych. Może dotyczyć zarówno dużych korporacji, jak i małych przedsiębiorstw. Ale czym dokładnie jest restrukturyzacja i dlaczego jest tak ważna? Zapraszamy do lektury.

alt

Definicja restrukturyzacji

Dlaczego restrukturyzacja jest potrzebna?

  • Adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych - Świat biznesu nieustannie się zmienia. Nowe technologie, zmieniające się preferencje konsumentów czy dynamiczne zmiany w gospodarce mogą wymusić na przedsiębiorstwie konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości.
  • Poprawa efektywności operacyjnej - Firmy mogą zidentyfikować obszary, w których występują nadmierne koszty czy nieefektywne procesy i podjąć działania w celu ich poprawy.
  • Zarządzanie długiem - Przedsiębiorstwa z wysokim poziomem zadłużenia mogą przeprowadzić restrukturyzację finansową w celu zmniejszenia obciążeń długu i poprawy płynności finansowej.
  • Reakcja na kryzys - W sytuacjach, gdy firma doświadcza trudności finansowych, restrukturyzacja może być niezbędna, aby uniknąć upadłości.

Rodzaje restrukturyzacji

  • Restrukturyzacja operacyjna - skupia się na poprawie efektywności procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Obejmuje to często zmiany w zakresie produkcji, dystrybucji czy obsługi klienta.
  • Restrukturyzacja finansowa - dotyczy zmian w strukturze kapitałowej firmy. Może obejmować renegocjację umów kredytowych, sprzedaż aktywów czy pozyskiwanie nowego finansowania.
  • Restrukturyzacja organizacyjna - polega na zmianie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Może to oznaczać tworzenie nowych działów, zmiany w hierarchii czy redefinicję ról i obowiązków pracowników.

Wsparcie profesjonalistów

Podsumowanie