Jak przygotować wniosek o restrukturyzację?

10 listopada 2023

3 minuty czytania

Restrukturyzacja stanowi ważny krok w życiu każdego przedsiębiorcy, który napotkał trudności finansowe. Proces ten, choć wydaje się skomplikowany, może stanowić szansę na odbudowę i rozwój firmy. Aby jednak proces ten mógł przebiegać sprawnie, niezwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie wniosku o restrukturyzację oraz późniejsze prowadzenie postępowania w ścisłej współpracy z wierzycielami i doradcami. Kluczowe w tym procesie jest nie tylko dokładne zrozumienie przepisów prawa i wymogów formalnych, ale przede wszystkim realistyczne spojrzenie na sytuację firmy oraz gotowość do wprowadzenia zmian.

alt

Zrozumienie rodzaju restrukturyzacji

 • Postępowanie sanacyjne:
  Jest to najbardziej kompleksowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. Ma na celu przywrócenie zdolności płatniczej dłużnika poprzez głęboką restrukturyzację jego działalności. W jego trakcie możliwe jest m.in. przekształcenie długu, sprzedaż pewnych aktywów czy nawet zmiana struktury zarządzania przedsiębiorstwem. Postępowanie sanacyjne jest dedykowane dla przedsiębiorstw, które mimo głębokich problemów mają perspektywę powrotu do rentowności po wprowadzeniu gruntownych zmian.
 • Postępowanie układowe:
  Skupia się na zawarciu układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Układ taki określa nowe warunki spłaty zobowiązań - często w formie umorzenia części długu, przesunięcia terminów płatności czy też zmiany oprocentowania. Postępowanie układowe jest dedykowane dla przedsiębiorstw, które potrzebują przede wszystkim renegocjacji warunków spłaty swoich zobowiązań.
 • Przyspieszone postępowanie układowe:
  To uproszczona wersja postępowania układowego, która przeznaczona jest dla tych dłużników, którzy mają już wcześniej przygotowany plan układowy oraz uzyskali na niego zgodę znacznej części wierzycieli. Dzięki temu postępowanie przebiega szybciej, co redukuje koszty i umożliwia błyskawiczne wprowadzenie zmian.
 • Postępowanie o zatwierdzenie układu:
  Najmniej formalne i najszybsze spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. W tym przypadku dłużnik prezentuje wierzycielom plan układowy i, jeśli uzyska na niego ich zgodę, przedstawia go sądowi do zatwierdzenia. Jest dedykowane dla tych dłużników, którzy mają dobrą komunikację z wierzycielami i są w stanie przekonać ich do swojego planu bez potrzeby przeprowadzania pełnego postępowania sądowego.

Kompletowanie dokumentacji

Opracowanie planu restrukturyzacji

Konsultacje z doradcami

Formalne złożenie wniosku

Komunikacja z interesariuszami

Podsumowanie