Kim jest syndyk i jakie pełni funkcje w postępowaniu upadłościowym?

23 czerwca 2024

3 minuty czytania

Syndyk odgrywa kluczową rolę w postępowaniu upadłościowym, będąc osobą odpowiedzialną za zarządzanie majątkiem upadłego oraz przeprowadzenie procesu likwidacji jego majątku. Jego głównym celem jest zabezpieczenie interesów wierzycieli i zapewnienie sprawiedliwego podziału uzyskanych środków.

alt

Powołanie syndyka

Zarządzanie masą upadłościową

Zaspokajanie roszczeń wierzycieli

Współpraca z sądem i wierzycielami

Sporządzanie dokumentacji i sprawozdawczość

Końcowe rozliczenie i zakończenie postępowania

Podsumowanie