Ugoda: Definicja, Rodzaje i Wzory

23 października 2023

1 minuty czytania

Ugoda stanowi jedną z form rozwiązania sporu prawno-cywilnego, którą często można zawrzeć zarówno w kontekście procedur sądowych, jak i poza nimi. W artykule omówimy, czym jest ugoda, kiedy można ją zawrzeć, jakie są jej elementy i rodzaje oraz jakie aspekty prawne należy wziąć pod uwagę.

alt

Co to jest ugoda?

Kiedy zawiera się ugody?

  • Gdy istnieje niepewność co do roszczeń między stronami i obie strony chcą ją wyeliminować.
  • Gdy istnieje spór między stronami i obie chcą go rozstrzygnąć.
     

Elementy ugody

  • Wskazanie stron umowy
  • Określenie stosunku prawnego, który ma być przedmiotem ugody
  • Wzajemne ustępstwa ze strony obu stron
  • Cel zawarcia ugody
  • Podpisy stron

Ugoda sądowa

Ugoda pozasądowa

Forma ugody

Wykonanie i konsekwencje ugody

Podsumowanie