Wróć do Zespołu

Martyna Antosiewicz-Zając

adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny (numer licencji 1562) i aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zdobywała doświadczenie w międzynarodowych korporacjach specjalizujących się w prawie cywilnym i gospodarczym. Współprowadząca ogólnopolskich szkoleń z prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla firm. Od wielu lat bezpośrednio związana z Kancelariami Radców Prawnych i Adwokatów, gdzie odpowiedzialna jest za obsługę podmiotów gospodarczych, zarówno na etapie polubownym jak i sądowym. Zwolenniczka polubownego rozwiązywania sporów i nowoczesnych technologii. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Po godzinach dziennikarka działu Prawo dziennika „Rzeczpospolita”.