Ochrona przed egzekucją w postępowaniu restrukturyzacyjnym jako fundament skutecznie przeprowadzonego procesu.

5 lipca 2024

3 minuty czytania

W procesach restrukturyzacyjnych istnieje konieczność zapewnienia pewnej ochrony w celu skutecznego przeprowadzenia postępowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

alt