Artykuły

Blog

Witamy na naszym blogu! Publikujemy tu specjalistyczne artykuły z obszaru naszej działalności, przydatne skondensowane porady i informacje o osiągnięciach kancelarii.

Zdjęcie artykułu

Rola prawnika w procesie sanacji przedsiębiorstwa

17 grudnia 2023

Sanacja przedsiębiorstwa to proces, który wymaga nie tylko umiejętności biznesowych, ale również wszechstronnej wiedzy prawnej. Prawnik pełni w tym kontekście kluczową rolę, zapewniając wsparcie prawne na każdym etapie procesu sanacji, od opracowania planu sanacyjnego, przez negocjacje z wierzycielami, aż po doradztwo w kwestiach zmian organizacyjnych.

Zdjęcie artykułu

Ugoda z wierzycielem w obliczu egzekucji komorniczej: Jak to działa?

16 grudnia 2023

Egzekucja komornicza, będąca jednym z najbardziej bezpośrednich sposobów egzekwowania długów, często staje się realnością dla dłużników, którzy nie są w stanie spełnić swoich zobowiązań finansowych. Jest to proces przymusowego ściągania należności, który może obejmować zajęcie majątku, wynagrodzenia czy kont bankowych dłużnika. Jednak w obliczu presji i konsekwencji egzekucji komorniczej, ugoda z wierzycielem może stanowić skuteczną alternatywę, pozwalającą na uniknięcie dalszych postępowań egzekucyjnych i ich negatywnych skutków.

Zdjęcie artykułu

Postępowanie egzekucyjne krok po kroku

16 grudnia 2023

W obliczu niewykonanych zobowiązań finansowych, wierzyciele stają przed koniecznością sięgnięcia po środki prawne, które umożliwią im odzyskanie należności. Postępowanie egzekucyjne w Polsce jest właśnie takim instrumentem, który uruchamiany jest w sytuacji, gdy dłużnik, mimo istniejącego obowiązku, nie reguluje swoich zobowiązań. Proces ten jest złożony i wieloetapowy, zaangażowana jest w niego zarówno machina sądowa, jak i komornicy, a przepisy regulujące te kwestie są ściśle określone w polskim prawie.

Zdjęcie artykułu

Oddalenie wniosku o restrukturyzację spółki – co dalej z długami?

8 grudnia 2023

W obliczu nieuchronnych wyzwań gospodarczych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą czasami znaleźć się w sytuacji, gdzie konieczna staje się restrukturyzacja. Proces ten jest krokiem mającym na celu przewartościowanie i reorganizację zobowiązań w taki sposób, aby umożliwić przedsiębiorstwu kontynuowanie działalności i uniknięcie upadłości. Jednak co dzieje się, gdy wniosek o restrukturyzację zostaje oddalony przez sąd? Taki obrót spraw wskazuje na poważne komplikacje finansowe i stawia przed spółką konieczność podjęcia zdecydowanych i przemyślanych działań zarządczych.

Zdjęcie artykułu

Porównanie postępowań restrukturyzacyjnych: Które z nich będzie najlepsze dla Twojego przedsiębiorstwa?

8 grudnia 2023

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to strategiczna odpowiedź na sygnały kryzysu finansowego. To proces prawny, który nie tylko może uchronić firmę przed bankructwem, ale również zrekonstruować jej podstawy ekonomiczne, zwiększając szanse na powrót do stabilności i długoterminowego rozwoju. W Polsce, ustawodawca przewidział różnorodne mechanizmy restrukturyzacyjne, aby dostosować się do różnorakich potrzeb i specyficznych sytuacji, w jakich mogą znaleźć się przedsiębiorstwa.

Zdjęcie artykułu

Sanacja przedsiębiorstwa: Co to jest i kiedy jest potrzebna?

5 grudnia 2023

Sanacja przedsiębiorstwa jest kluczowym procesem dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, oferującym alternatywę dla postępowania upadłościowego. Celem sanacji jest przywrócenie zdolności płatniczej i rentowności firmy poprzez szereg działań restrukturyzacyjnych, zarówno w sferze finansów, jak i organizacji.

Zdjęcie artykułu

Podstawy umorzenia długu: Co to jest i jakie są jego podstawy prawne?

2 grudnia 2023

Umorzenie długu, będące procesem prawnym zwalniającym dłużnika z obowiązku spłaty zobowiązań, stanowi istotny element w zakresie zarządzania finansami osobistymi i korporacyjnymi. Ten mechanizm, pozwalający na częściowe lub całkowite anulowanie długu, może być inicjowany zarówno przez wierzyciela, jak i przez decyzję sądową.

Zdjęcie artykułu

Syndyk w postępowaniu upadłościowym – jego rola na poszczególnych etapach procesu.

27 listopada 2023

Postępowanie upadłościowe to złożony i wielowymiarowy proces, którego efektywność w dużej mierze zależy od działań syndyka – kluczowej postaci pełniącej zarówno funkcje administracyjne, jak i operacyjne. Ta osoba stoi na straży interesów zarówno dłużników, jak i wierzycieli, zarządzając majątkiem w stanie niewypłacalności i prowadząc cały proces przez meandry prawne i gospodarcze.

Zdjęcie artykułu

Podstawy umowy cesji wierzytelności: Definicja, rodzaje i kluczowe elementy.

23 listopada 2023

Umowa cesji wierzytelności jest istotnym instrumentem prawnym, wykorzystywanym w szerokim zakresie działań gospodarczych. Pozwala ona na transfer praw wynikających z wierzytelności od jednego podmiotu (cedenta) do drugiego (cesjonariusza), co może mieć kluczowe znaczenie dla płynności finansowej i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach.